+371 63021420 | info@kulk.lv +371 63048963 I pasutijumi@kulk.lv
15.03.2023

Pilsētā veic novadgrāvju attīrīšanu

Pilsētas nozīmes novadgrāvju attīrīšana šosezon sākusies ar darbiem posmā starp īpašumiem no Bērzu ceļa 39I līdz Stadiona ielai. Nodrošinot optimālu ūdens novadīšanu, ar specializēto tehniku – riteņu ekskavatoru “Hitachi” – šajā vietā paveikta grāvja gultnes un nogāžu profila atjaunošana, kā arī veikta manuāla attīrīšana no apauguma. Turpinājumā darbi notika arī Rubeņu ceļa posmā (gar sliedēm) no Garozas ielas 72 līdz Garozas ielai 109A. 

Uzlabojot noteci līniju rajonā, šobrīd novadgrāvju tīrīšana notiek Riekstu ceļa posmā no 6. līdz 2. līnijai. Novadgrāvji šajā teritorijā ir lielākā sateces baseina ūdens noteces dzīsla, kas ietver ap 320 hektāru lielu platību.

 “Novadgrāvju attīrīšana no ūdens plūsmai radītiem lokāliem šķēršļiem ir būtiski ikgadējie uzturēšanas darbi, kas palīdz mazināt iespējamo pavasara palu vai lietus plūdu ietekmi uz apdzīvotajām teritorijām. Arī šogad darba procesā redzam, ka tīrīšana bija akūti nepieciešama, jo laika gaitā gultnē ir sakrājušies niedru, smilts, kritušo rudens lapu un koku zaru sanesumi,” skaidro uzņēmuma Inženierkomunikāciju nozares pārstāvji, papildinot: Riekstu ceļa gadījumā grāvji atrodas dzīvojamās zonas tuvumā, tāpēc nereti atradumi starp niedru sanesumiem bija arī stikla pudeles, bērnu rotaļlietas un vienreizlietojamie trauki.

 Jāpiebilst, ka tīrīšanas darbu procesā savāktie gruži sākotnēji tiek novietoti grāvju nomalēs, lai tos notecinātu, bet vēlāk aizvesti ar specializēto tehniku.

 Vienlaikus aicinām privātpersonas un juridiskās personas apzināt situāciju savā īpašumā – savlaicīga grāvja sakopšana garantē ūdens noteci un ūdens līmeņa samazināšanos piegulošajā īpašumā. SIA KULK piedāvā grāvju attīrīšanas pakalpojumu ar dažāda veida specializēto tehniku, atkarībā no pasūtījuma apjoma un klienta vajadzībām. Interesējies par pakalpojumu: www.kulk.lv.