+371 63021420 | info@kulk.lv +371 63048963 I pasutijumi@kulk.lv
23.03.2023

Jelgavā uzsākta pavasara uzkopšana

Pavasara ieskaņā pilsētā tradicionāli uzsākti uzkopšanas darbi – saskaņā ar pašvaldības pasūtījumu, nodorošinām ietvju attīrīšanu no smiltīm un citiem sanesumiem, kas sakrājušies ziemas peridā. Vienlaikus ģenerālā uzkopšana, savācot lauztos koku zarus un nobirušās lapas, notiek arī pilsētas parkos un skvēros. 
Ietvju tīrīšana, kā arī parku un skvēru sakopšana notiek secīgi, ikdienā veicot darbus uzreiz vairākās pilsētas vietās. Šobrīd darbu jau uzsākuši “KULK” Labiekārtošanas nodaļas sētnieki – tie darbojas Hercoga Jēkaba laukumā, Lielajā un Pasta ielā, Dobeles šosejā un Pārlielupē Rīgas ielas rajonā. Pakāpeniski darbi turpināsies arī citās pilsētas vietās.
 
Ietvju kopšana pēc ziemas sezonas, kad ikdienā notikuši intensīvi kaisīšanas darbi ar pretslīdes materiāliem, ir neatņemams uzturēšanas darbu process – tādā veidā laicīgi nodrošināmies pret ietvju noputēšanu sausā laikā. Šobrīd darbi notiek tikai manuāli, īpašu uzmanību pievēršot vietām, kas tehnikai nav sasniedzamas. Savukārt, iestājoties siltākam laikam, uzkopšanas darbiem uz ietvēm un brauktuvēm (ceļa malu kopšanai) pievienosies arī tehnika,” stāsta KULK Labiekārtošanas nodaļas vadītāja, skaidrojot: darba procesā tehnika mitrina apstrādāto segumu, tādēļ tā netiek izmantota, kamēr tiek prognozēts sals.
 
Parkos un skvēros uzkopšana galvenokārt vērsta uz nobirušo lapu un zaru savākšanu. Vienlaikus ir apzinātas zaļās zonas, kuras fragmentāri bojātas mehanizētās ietvju attīrīšanas laikā ziemas periodā – tās secīgi tiks izlīdzinātas un sakārtotas.
 
Ģenerālā uzkopšana secīgi tiks finišēta mēneša laikā, savukārt tālākie uzturēšanas darbi notiks reizi mēnesī, attiecīgi iedalītajām zonām.
 
Jāatgādina, ka, nokūstot sniegam, pilsētā tradicionāli veicām arī vairāku piegružoto teritoriju sakopšanu: pie Kārniņu pagrieziena, Ganību ielā pretim dalīto atkritumu pieņemšanas laukumam, 1. līnijā pretim vasarnīcu rajonam un Aviācijas ielā zem tilta.