+371 63021420 | info@kulk.lv +371 63048963 I pasutijumi@kulk.lv
04.02.2021

KULK: pagalmu tīrīšana - mūsu komercpakalpojums

Pagalmu tīrīšana — pakalpojums, par kuru mēs varam vienoties ar ēkas pārvaldnieku – norunājot izpildes laiku un apmaksu – un maksimāli kvalitatīvi to sniegt, ja iedzīvotāji uz tīrīšanas laiku savus automobiļus pārvietos no pagalma uz citu vietu. 

Noturīgie ziemīgie laikapstākļi ir noveduši līdz tam, ka lielākā daļa daudzstāvu māju pagalmu un iekšpagalmu ceļu ir stāvgrūdām pilni ar sniegu. „Kulk” pienākumos, kas ir atrunāti līgumā ar pilsētu, neietilpst ne iekšpagalmu, nedz arī tajos esošo ceļu uzkopšana.

“Par ietvēm un ielas braucamo daļu, kas atrodas līdzās daudzdzīvokļu dzīvojamajām mājām, ir jāparūpējas dzīvokļu īpašniekiem. Ja nav vēlēšanās un iespējas patstāvīgi iziet uz pagalmu un ar lāpstu pamētāt sniegu, lai atbrīvot piebraucamo ceļu, šādu pakalpojumu ir iespējams pasūtīt namu pārvaldei, kas jau tālāk izvēlēsies izpildītāju. Dzīvokļu īpašnieki var samesties un apmaksāt  traktora darbu – variantu ir daudz, bet situācijā, kad viss pagalms un iekšējie ceļi ir ieputināti, „Kulk” var būt tikai un vienīgi pasūtījuma izpildītājs,” saka „Kulk” ražošanas direktore Diāna Agule, piemetinādama, ka līdz šim brīdim ļoti daudzi iedzīvotāji nesaprot jēdziena “kopīpašums” nozīmi.

Piemēram, nesen pēc namu pārvaldes pasūtījuma tika tīrīta autostāvvieta blakus daudzdzīvokļu mājām Dambja ielā. Tomēr darbu rezultātu ietekmēja apstāklis, ka ne visi māju iedzīvotāji darbu veikšanas laikā bija novākuši no stāvvietas savas mašīnas, kā arī tas, ka šajā vietā bija izveidojies ledus slānis, ko tik viegli noņemt nav iespējams. Tas pats redzams Satiksmes ielas iekšpagalmos.