+371 63021420 | info@kulk.lv +371 63048963 I pasutijumi@kulk.lv

JAUNUMI

2023-09-23

Svinīgi atklāta labiekārtotā Vircavas vidusskolas teritorija

Lāčplēša dienā, 11. novembrī, ar lāpu aizdegšanu un karogu uzvilkšanu mastos svinīgi atzīmēts Vircavas vidusskolas teritorijas labiekārtošanas projekta noslēgums. “Kā būvniecības uzņēmumam, labiekārtošanas projektu realizēšana ir mūsu ikdiena, tomēr jāatzīst, ka strādājot izglītības iestādes teritorijā, pēc paveiktā darba jūtam īpašu gandarījumu. Ir patiess prieks apzināties, ka bērniem, jauniešiem un Vircavas iedzīvotājiem turpmāk būs pieejama aprīkota, sakopta, moderna un droša vide. No sirds vēlam, lai šeit vienmēr dzirdami bērnu smiekli un čalas,” pasākuma viesus uzrunāja “KULK” Ražošanas direktore Diāna Agule, pasniedzot skolas vadībai arī simbolisku dāvanu – Latvijas karogu.   

sīkāk
2023-09-23

Pilsētā notiek ielu malu mehanizētā tīrīšana

Ikdienā SIA KULK nodrošina dažāda veida sakopšanas darbus pilsētā. Ir tie, kas pilsētniekiem nemaz nav pamanāmi, jo norit nakts laikā. Tā, piemēram, notiek ielu malu mehanizētā tīrīšana ar “Johnston” tehniku.  

sīkāk
2023-09-23

Vircavas vidusskolas teritorijas labiekārtošana – darbu procesā

Līdz mūsdienīgi aprīkotai, sakoptai un audzēkņiem drošai videi atlicis pavisam nedaudz. Objektā finišēti laikietilpīgākie darbi, kuri gan nav redzami apkārtējiem – lietus ūdens kanalizācijas tīklu daļu, kā arī ārējā apgaismojuma pazemes komunikāciju un sakaru kanalizācijas tīklu izbūve. 

sīkāk
2023-09-23

Jelgavā notiek bedrīšu remonts ar karsto asfaltu

Šonedēļ Uzvaras ielā, Bauskas ielā, Lapu ielā un Kārniņu ceļā notiek bedrīšu remonts ar karsto asfaltu. 

sīkāk
2023-09-23

Salaspilī izbūvē apvienotās lietus ūdens un drenāžas tīklu sistēmu

Apogu ielā, Salaspilī, norit apvienotās lietus ūdens kanalizācijas – drenāžas izbūves darbi. 

sīkāk
2023-09-23

Lielplatones pamatskolas – atbalsta centra teritorijā izbūvēts stadions

Jaunajā mācību gadā – jauns stadions! Pie Lielplatones pamatskolas –atbalsta centra noslēgušies sporta stadiona izbūves darbi.

sīkāk
2023-09-23

KULK ir pabeidzis Elejas sākumskolas teritorijas labiekārtošanu; notiek Vircavas vidusskolas teritorijas labiekārtošanas darbi

SIA KULK ir pabeidzis Elejas vidusskolas sākumskolas teritorijas labiekārtošanas darbus un nodevis objektu ekspluatācijā.

sīkāk
2023-09-23

Jelgavā tiek mazgātas autobusu pieturu nojumes

SIA KULK Labiekārtošanas nodaļas brigāde sestdien, 6. augustā, uzsāka autobusu pieturu nojumju mazgāšanu. Tiks nomazgāti stikli, soliņi, jumts. 
 
 
 

sīkāk
2023-09-23

Ietves remonts Skolotāju ielā ir pabeigts; notiek darbi 4. līnijā

Esam pabeiguši ietves pārbūvi Skolotāju ielā: nobruģēti 383 kv2,ielikts taktilais bruģis - tagad pa jauno ietvi cilvēkiem ar redzes traucējumiem pārvietoties būs ērtāk. Nomainītas arī apmales un veikta komunikācijas aku regulēšana.

sīkāk
2023-09-23

Vircavas vidusskolas teritorijas labiekārtošana: konkursu vinnējis KULK

SIA KULK piedalījās Jelgavas novada pašvaldības izsludinātājā konkursā Vircavas vidusskolas teritorijas labiekārtošanai, un uzņēmuma piedāvājums tajā tika atzīts par labāko. 

sīkāk